Kielzog en CGTC presenteren nij Grunneger Festival: GRN

Laifhebbers van de Grunneger taal, goud opletten! Op zotterdag 13 november is Kielzog Hoogezaand t decor veur n nij Grunneger festival: GRN. De Dag van de Grunneger toal mit hail veul meer: n streektoalfestival mit n mirreg- en oavendprogram over onze toal in de braidste zin. Inclusief oetlangen van n nij prestigieuze pries veur de mainst sproakmoakende Grunneger kunstenmoaker: de Haide Bliksem Award.

De Dikke Week van t Nedersaksisch
GRN, spreek oet as Grunnen, wordt organiseerd deur Kielzog en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC). t Festival is ook de officiële Grunneger ófsloeten van De Dikke Week van t Nedersaksisch. Inrichten van Het Huis voor Cultuur en Bestuur en Kielzog laint zok meer as prima veur t beste van de Dag van de Grunneger toal. Boeten is stoef bie meer as genog roemte om te parkeren en dat din ook nog ais vergees. Binnen is n roeme ontvangsthal, mit aan d’aine kaant de openboare biebeltaik en aan ander kaant t Grand Café. Wiebe Klijnstra presenteert n literaire talkshow. Der is de Boukenmaarkt, t Sproaklab van Martijn Wieling, n speurtocht in t kader van de 150ste geboortedag van K. ter Loan. Krzysztof Groen treedt op en der binnen lezingen, films, tentoonstellingen, veurdrachten en nog meer optredens. Der is n literair café mit n pubquiz en Jan Groenbroek presenteert dizze dag zien bouk over Lianne Abeln. Doaromtou wordt n feestje baauwd mit Irene Wilkens, Marieke Klooster en Bert Hadders. Zai bringen alle drij n laid van Abeln. En dit alles wordt presenteerd deur Janneke Vos. Ook nait verkeerd!

Lees HIER t complete Dagblad van het Noorden artikel over GRN schreven deur Louis van Kelckhoven.

Haide Bliksem Award 2021
Welk theatergezelschap, schriever, kunstenoar of laidjesschriever gaait ter dit joar vandeur mit de Haide Bliksem Award? De jury beslist welke Grunneger óflopen joar t mainst betaikend het op cultureel gebied. De jury veur t oetlangen van de Haide Bliksem Award bestaait oet Carmen Schilstra (kunstenares), Louis van Kelckhoven (journalist DvhN), René Walhout (RTV Noord) en Bente Louwrier (jongerendirkteur Kielzog).

Lees meer over GRN en de Haide Bliksem Award op de website van Kielzog.
Binnenkört is t GRN programma compleet. Hol www.cgtc.nl  in de goaten!

Foto: Bert Hadders en de Nozems XL treedt ook op bie GRN.

 

10/09/2021

Stuur noe oew dialectverhaal of –gedicht in veurr Flonkergood 2022

Kadobuukske in ‘t teken van ‘Thuus’ In streektaalmaond maert wordt jaorlijks de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Boek ehollen. Ter gelegenheid daaorvan wordt ’t kadobuukske Flonkergood uut egeven. Dit mooie buukske steet vol met streektaalverhalen en krieg i-j cadeau as i-j  in de Waeke een boek in de streektaal of aover de streek anschaft in ’n Achterhooksen of Liemerse boekhandel. De kommende editie van Flonkergood hef as thema ‘Thuus’ met ekregen. Thuus Wi-j waren ’t af elopen jaor völle meer thuus dan aans. De één kon dat beter liejen dan de ander. Thuus is vake wel de plek waor of i-j oe good vuult en waor de mensen bunt waor of i-j ’t meeste van holt. ’t Kan ok ’n plek waen den i-j onmundig könt missen, of den i-j oe helemaol opniej eigen mot maken. Kortumme: ’n onderwerp waormet elk wel uut de vuute mot können! Insturen Iederene den een mooi verhaal of gedicht – natuulk in ‘t dialect – hef eschreven aover dit onderwerp, wordt van harte uut eneudigd um ’n biedrage in te zenden. De belangriekste veurwaarden waoran de inzending mot voldoen bunt: Eschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten; Elken deelnemmer mag maximaal dree verhalen/gedichten insturen; Lengte van ‘n verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Langere teksten wordt neet in behandeling enommen; Biedragen kunt tot uuterlijk 15 oktober 2021 als word-document en per e-mail worden in estuurd naor: info@ecal.nu. Flonkergood De beste verhalen wordt epubliceerd in Flonkergood. De afgelopen jaoren stonden der steeds zo’n twintig verhalen in ‘t kadobuukske. ‘n Antal auteurs wordt (indien dat weer meugelijk is) uut eneudigd um heur verhaal veur te dragen tiedens de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhookse en Liemerse boek’ in meert 2022. De organisatie hopt weer op völle mooie, pakkende, persoonlijke of juust grappige verhalen. Dus schroom niet en stuur oe verhaal aover Thuus in! Reglement inzendingen voor Flonkergood 2022 Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over het thema ‘Thuus’ van max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd. Inzenden naar: info@ecal.nu Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 oktober 2021. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.Voor verdere informatie ku’j contact opnemmen met Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, telefoonnr. 0314 -78 70 78,  e-mail info@ecal.nu.  

13/08/2021

 

Et liek in de Lende – de eerste Stellingwarver thriller van Johan Veenstra

Ni´jhooltpae – In mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae is vri’jdagaovend 9 juli et ni’je boek van Johan Veenstra prissenteerd: de literaire thriller Et liek in de Lende. Et was een mooie feestelike aovend. Johan Veenstra las veur uut zien ni´je boek, Harmen Houtman las een peer gedichten veur veur Johan en de meziek wodde verzorgd deur Karst Berkenbosch en Mark Verbeek. Zij zongen Stellingwarver lieties, mar ok een peer Fraanse nummers van Jacques Brel waor Johan Veenstra fan van is. Et eerste exemplaor van et boek wodde anbeuden an Akkie Zeilstra (zie foto), de winner van de JohanVeenstra-kwis die maekt was deur Abel Darwinkel, sund jannewaori de ni’je direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. Et boek is te koop in alle goeie boekwinkels, bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, tiedens de sutelaktie, en bi’j de schriever, thuus in Ni’jhooltpae. Tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop signeert Veenstra praktisch elke dag zien ni’je boek in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Et boek telt 256 bladzieden en et komt in een oplaoge van 1000 exemplaoren uut in een had kaft. Opmaek en omslagontwarp bin maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et wodt drokt bi’j Printbase b.v. in Suntjehannesge. De verkooppries is 15,95 euro. Dat is veur zoe’n dik boek in een had kaft mit leeslint een slieterspriesien! Johan Veenstra het mit Et liek in de Lende de aldereerste literaire thriller in et Stellingwarfs schreven. Et is een slim spannend boek wodden. Ie willen et verhael et liefste in iene goeze uutlezen en dat heurt vanzels ok zo mit een thriller! Johan Veenstra vertelt in et boek in wezen twie verhaelen die mit mekeer te maeken hebben en an et aende van et boek saemenkommen. Johan Veenstra – Et liek in de Lende. Literaire thriller. ISBN: 9789064662034 Stellingwarver Schrieversronte. SSR 187 Te bestellen via info@stellingwarfs.nl Prijs € 15,95 Bezorging in de gemeentes Oost- en Weststellingwerf zonder extra kosten.

26/07/2021