Prieswinnaars Wiesneus bint bekend

Kleurplaoten en puzzels oet het streektaoltiedschrift levert 7 winnaars mooie priezen op

Vleden meertmaond is het streektaoltiedschrift Wiesneus van streektaolorganisatie Huus van de Taol weer naor de basisschoelen bracht. Zo kunden zowat alle kinder in Drenthe zuch vernuvern met de verhaolen, gedichten, puzzels en kleurplaot. Veur de puzzels en de kleurplaot bint nou de inzendingen bekeken en hef de jury 7 priezen verdeeld.

De woordzuker har as oetkomst de zin ‘Dreumen in het Drents’. De priezen veur de goeie oplössing gaot naor Wouter de Roos (12) van CBS De Fontein oet Dwingel en Jim Kreuze (7) van de Mr. Harm Smeengeschoel oet Beilen.

De invulpuzzel har as oetkomst ‘dreumpries’. Dat wussen Tycho van der Veen (5) oet Paais en Sanna van der Spoel van CBS De Borgh in Börger ok.

Veur de kleurplaot hef de jury drei winnaars keuzen: Noor Gils (4) van De Lindelaar in Börk, Jens Harring (8) van De Borgh in Börger en Pure Walthuis (11) van OBS Oostenbrink in Hollandscheveld

Daornaost kriegt alle prieswinnaars ok een kinderboek van het Huus van de Taol. Ze kriegt persoonlijk en via de schoel bericht.

Digitaal is alles over het tiedschrift ok te vinden op www.wiesneus.nl, op dizze website kan het hiele jaor deur speulenderwies Drents leerd worden.

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers groots op bint en die de niet-gebroekers waardeert.

12/05/2022

Bezundere neie verhalenbundel van Leny Hamminga: De Hunzeman

Leny Hamminga oet Taorl schreef 36 verhalen over bezundere mensen die gewone dingen doet en gewone mensen die bezundere dingen doet. TAORL – In het Burgtheater van Hennie en Harry van der Burg in Taorl kreeg Jan Germs, old-directeur van het Huus van de Taol, het eerste exemplaor van de verhalenbundel De Hunzeman van Leny Hamminga. Het is heur veerde boek dat bij oetgeverij Het Drentse Boek oetbracht is. De Hunzeman is een bundel verhalen over bezundere mensen die gewone dingen doet en gewone mensen die bezundere dingen doet. Leny Hamminga beschref ze met liefde en compassie; de personages bint gien karikaturen maor mensen van vleis en bloed waorin je jezölf en mensen oet je omgeving herkennen kunt. De verhalen gaot over de zuuktocht naor geluk en over ienzaomheid, verwondering en moed. Het boek De Hunzeman leert je metleven met mensen die lichtkaans aans as jezölf doet, maor die je laot zien dat gevulens bij elkenien hetzölfde bint. Leny Hamminga (1954) schref verhalen en liedteksten. Zij hef as leerkracht en tenielregisseur warkt. De Hunzeman is heur veerde boek. Hierveur schreef ze de kinderboeken Een haand achter ’t gerdien en Van Fransje Piepelaar die in een hond ging wonen en ok het boek Lena, dat bekroond is met de streektaolpries van het Dagblad van het Noorden. Het boek is veur € 14,95 te koop in de boekhandel en de webwinkel van het Huus van de Taol: https://www.huusvandetaol.nl/product/de-hunzeman-leny-hamminga/

05/05/2022

 

Geslaagden Wiesneus-les met live muziek

Waor wodt d’r eigelek allemaole Nedersaksisch epraot en waor Achterhooks? Dat völle woorden in ’t plat vake als ‘ao’ wodt uut-esprokken en da’j op dialectrock lekker kunt høken. Dat leren kinder van groep vief en zes van basisschool Christoffel in Gendringen tiedens dialectles Wiesneus. Speciaal veur dissen les werden de Wiesneus-liedjes live in de klasse espöld deur countryzangers Sandra Vanreys uut Aalten. As Ria te Kolste, dee ’t uurtjen Wiesneus gif in Gendringen, vrög an de klasse wier olders thuus nog plat praot, stekt vief of zes kinder de hand op. De opa’s en oma’s van zeker de helft van de klasse blik ’t Nedersakisch nog machtig te waen. ’t Gif maor an hoe belangriek de Wiesneus-lessen bunt dee op initiatief van Erfgoedcentrum Achterhook en Liemers wodt egeven deur bibliotheekmetwarkers in den Achterhook. “Wi-j geeft dissen les umdat wi-j ’t belangriek vindt dat kinder nog ’n betjen plat könt praoten”, vertelt Ria tegen de kinder, um d’r metene an toe te voegen dat ze ’t zölf ok best moeilek vind um plat te praoten tegen kinder. “Ok tegen die van mienzelf vrögger. Eigenlek hartstikke jammer.” Dreumen Tiedens de Wiesneus-les könt de kinder toch ’n betjen an hun eigen streektaal roeken. Ria leert ze dat klinkers in het dialect vaak verandert. Zo wodt de ‘ij’ vaak ‘ie’, ‘a’, wodt ‘ao’ en de ‘e’ wodt ‘ae’. “Gin ijs maor ies, praten wodt praoten en lezen is laezen”, doceert Ria. As Sandra Vanreys, die de Achterhookse Wiesneus-liedjes veur de website inzong, vervolgens met eur gitaar ’t liedjen Klokslag Zeuven zunk, laest de kinder andachteg met in ’t Wiesneus-tiedschrift. Ok de opdrachten wodt enthousiast emaakt en de les wodt beslotten met ’n pötjen olderwets høken op ’t nummer Wakker Worden van Jovink en de Voederbietels. Ria en Sandra rockt enhousiast met. Zäödjen eplant “Superleuk om dit te leren”, reageert de leerlingen naotied. Aover wat noe ’t mooiste Nedersaksische woord is dat ze tiedens de les hebt eheurd, bunt de meningen verdeeld. Duunknien, dreumen, stetjen, stoefzand en heurkes wodt enuumd. Duudelek is dat hier ’n zäödjen um dialect te gaon praoten, is eplant. “Ik hoppe en zeg ok altied tegen de kinder dat ze ’t buuksken nog ‘ns mot deurlaezen en an hun olders en grootolders mot laoten zeen”, zeg Ria. “Dan wodt d’r nao de les ok nog ‘ns in of aover streektaal epraot.” Er is een leuke videocompilatie gemaakt van deze les. Bekijk hem snel op ons YouTube-kanaal! Meer weten over Wiesneus? Klik dan hier!

25/04/2022

 

Werkconferentie Nedersaksisch 22 april 2022

De Werkconferentie Nedersaksisch wordt voor de eerste keer georganiseerd op vrijdag 22 april 2022 in Wolvega. De bijeenkomst ligt in het verlengde van het convenant Erkenning Nedersaksisch. Het ministerie van BZK en de regionale bestuurders van Noordoost Nederland hebben dit convenant Nedersaksisch in 2018 ondertekend waarin ze hebben afgesproken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal. Daarbij heeft de minister aangegeven: “Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen in de diverse regio’s: van Zwolle tot Doetinchem, de Stellingwerven tot Almelo”. Het Nedersaksisch wordt gesproken in de provincies Groningen, Drenthe, Gelderland, Overijssel en Fryslân met daarbij taalstreken zoals bijvoorbeeld Noordoost Veluwe, de Achterhoek en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf. De werkconferentie wil een ‘inspiratiedag’ zijn voor de Nedersaksisch taal met specifieke aandacht voor de thema’s vernieuwing en verjonging. Het programma zal in de ochtend ruimte geven aan presentaties van diverse Nedersaksische programma’s. In de middag zijn er tal van workshops, een bijzonder panelgesprek. Binnenkort zullen wij een gedetailleerd programma van deze dag presenteren. Graag nodigen wij je uit om te komen naar de Werkconferentie Nedersaksisch. Heb je affiniteit met het Nedersaksisch? Ben je actief bezig met het Nedersaksisch of zet je je in voor het gebruik van het Nedersaksisch. Doe je onderzoek naar het Nedersaksisch, maak je hier taalbeleid voor of ben je op een andere manier betrokken? Dan nodigen wij je graag uit om op vrijdag 22 april 2022 naar Wolvega te komen voor de Werkconferentie Nedersaksisch. Aanmelden voor deze dag kan via deze website. Meld je hier aan

19/04/2022

 

Elke twee jaor organiseert streektaolorganisatie Huus van de Taol een schriefwedstried. In het verleden was dat een Drentse angelegenheid, maor sinds twee jaor is het een Nedersaksische schriefwedstried. Zaoterdag 2 april was der een feestelijke priesoetrieking in het gemientehoes van Beilen. De eerste pries gung naor Ingeborg Nienhuis oet Veerhoezen (previncie Grunning). Zij kreeg veur 250 euro an dinerbonnen, een boekenpakket en gien beker, maor een geel taofeltie. De schriefwedstried van 2021-2022 har as thema ‘De gele taofel’. Schrievers muchten zölf weten of ze een taofel de hoofdrol gaven, figureren leuten of wat der tussenin. Dat het thema töt de verbielding sprak was dudelijk; der bint umdebij zestig verhaolen instuurd en de inzendingen kwamen oet het hiele Nedersaksische taolgebied. In de eerste ronde bint de geanonimiseerde verhaolen deur de manuscriptencommissie van het Huus van de Taol lezen. Twintig verhalen gungen deur naor de tweede ronde. Een viefkoppige jury hef zuch over dizze verhaolen beugen. De juryleden waren vertegenwoordigers van alle grote Nedersaksische organisaties. Het was al snel dudelijk dat veur de volwassenen twee priezen te weinig was; daormit zulden schrievers tekörtdaon worden. Daorum bint der ok dree eervolle vermeldingen vergeven. Eerste pries: Ingeborg Nienhuis (Grunning) Tweede pries: Are Meijer (Grunning) Jeugdpries: Céleste Tukker, 12 jaor (Drenthe). Eervolle vermelding: Martin ter Denge (Overiessel), Reinder Willem Hiemstra (Grunning) en Ina Fischer (Overiessel).

07/04/2022