Nij kinderprentenbouk in t Grunnegs: Bib stöt de kop

Ron Neulissen, al roem 40 joar woonachteg in Nijmegen, interesseert zok veur toalen, mor wil ook biedroagen aan t in stand holden van dialecten. As hobby het hai t schrieven van kinderprentenbouken. Deur corona haar Ron wat extroa vrije tied en van zien verhoal Bib stoot het hoofd moakte hai in 2020 n poar versies in Limburgse dialecten. Ron zöchte lestdoags contact mit CGTC omreden hai was op zuik noar ain dij helpen kon om n Nedersaksische variant van t verhoal te moaken. Hai wol geern dat ter, noast de Limburgse varianten, ook n poar Nedersaksische varianten van zien prentenboek komen zollen en zo kwam hai oet bie Olaf Vos van CGTC.

Nijntje
Veur Olaf is t omtoalen van kinderbouken nait haildal onbekend. Hij het eerder al twij bouken van Nijntje omtoald: Nijntje op fiets en t Feest van Nijntje. Ook t omtoalen van t prentenbouk wör doarom votdoadelk aannomen as prachtege oetdoagen om mit te waarken aan wat moois in t Grunneger dialect. “k Heb zoveul meugelk pebaaiern te blieven bie de tekst van t origineel, mor sums is dit stoer omreden dat ter veur summege Nederlandse woorden gain Grunneger woorden bestoan”, aldus Olaf. “Ook most sums rekenschop holden mit de tijd doarin we leven. Wanneer n Grunneger woord nait meer bruukt wordt, is t beder om op zuik te goan noar n aander woord dat bie kinder wel tot de verbeelden sprekt”.

Giraf Bib
t Prentenbouk gaait over de giraf Bib. Origineel hait t prentenbouk Bib stoot het hoofd, in t Grunnegs krigt t boukwaark de titel Bib stöt de kop. t Prentenbouk is veur kinder van 2 tot 7 joar en is binnenkört te bestellen via de webwinkel van Erfgoedpartners. Wie binnen t ja mit Ron ains. Om ons dialect levend te holden, is t belangriek dat ter ook schreven materioal veur klaaine kinder beschikboar is, om veur te lezen, mor meschain ook om zulf te lezen.

17/06/2021

Lees verder

Oader op zuik noar Grunneger schriefsters

Oader, t online literair tiedschrift veur t Grunnegs, is op zuik noar vraauwlu dij in t Grunnegs schrieven. Op Oader.nl ploatst de redactie bestoande oet Tonko Ufkes, Hindry Schoonhoven en Christopher Bergmann voak biezundere verhoalen en gedichten in t Grunnegs. Opvallend is dat veuraal mannelke schrievers actief verhoalen en gedichten insturen. “n Tiedje leden het de Oader redactie n oproup doan noar vraauwlu dij in t Grunnegs schrieven. Wie vroagen heur om heur waark ook noar Oader te sturen. Vanzulf binnen we aaltied blied mit teksten van mannen, mor t zol mooi wezen om t percentage vraauwleke schrievers wat op te krikken. De reaksie op eerste oproup was traauwens nait slecht: der kwam hail wat binnen en der binnen inmiddels verschaaiden inzendens publiceerd.” Meneer Jansen Lest publiceerde Oader t eerste laange verhoal schreven deur n Grunneger vraauwleke schriever. Ingeborg Nienhuis stuurde heur verhoal Meneer Jansen op noar de redactie. t Verhoal is hier te lezen. Ingeborg Nienhuis (Zoutkamp, 1981) van platform t Greunenkriek studeerde Nederlands en journalistiek. Verhoalen van heur verschenen in Nederlandse bloumlezens en in verschaaiden streektoaltiedschriften. Heur Grunnegstoalege romandebuut Schoem of De Voarende Zoltkamper (t Grunneger Bouk, 2020) wör nomineerd veur t Beste Groninger Boek. In 2021 verschient heur Nederlandse romandebuut Randfiguren. Herhoalde oproup t Biezundere verhoal Meneer Jansen schreven deur Ingeborg Nienhuis is n mooie aanlaaiden veur de Oader redactie om nog n moal n oproup te doun: as je n vraauw binnen en je schrieven in t Grunnegs: stop dien gedichten of verhoalen nait in n loa, mor stuur ze noar tiedschriftoader@gmail.com. En veur de mannelke schrievers: blief veuraal schiere verhoalen en gedichten schrieven en insturen! Oader.nl is tot stand komen deur financiële steun van CGTC (voorheen Huis van de Groninger Cultuur) en stichting Krödde.   Ingeborg Nienhuis

09/06/2021