Een hiele riegel taelspecialisten en aandere vakkundigen prissenteerde him op Nedersaksisch symposium 4 in Assen, Kunstcafé Schurer, veurbi’je zaoterdagmiddag. As altied gong dat onder veurzitterschop van vaaste veurzitter Jurr van Dalen vlot, wiels die veurof alvast nuumde dat echt meer Nedersaksisch op de regio-omroepen neudig is. En now volgt veur hiel Nedersaksië en wieder in de wereld een tal symposium-uutkomsten. De Canon van et Nedersaksisch komt d’r an mit echt de alderveurnaemste biezunderheden. D’r is vule meer steun neudig veur et Nedersaksisch mit naeme in ‘t peblieke domein en… misschien was Bernlef behalven dichter / zanger en stammelid van de Friezen dat ok van de Saksen. Zo zol annemelik wezen kunnen dat hi’j et was die et Ooldsaksische heldenepos Heliand dichtte (830 n. Chr.). Dat laeste moet neffens spreker-onderzuker Redbad Veenbaas in een soorte van koproduktie van geleerden van de kloosters van Werden en Fulda west hebben.

Iesselakedemie-taelkundige van eerder Philomène Bloemhoff tekende et kader uut van heur Canon van et Nedersaksisch en gong in op de alderveurnaemste punten. De tetaole ‘reeks’ van onderwarpen zal nog veur et aende van et jaor verschienen. Kenners Henk Nijkeuter en Chris Canter behaandelden veurnaeme aspekten van de Nedersaksische literetuur deur de ieuwen henne en bepleitten meer studie en overdracht ok in saemenwarking mit specialisten over de greens. Mitwarker van de Radboud Universiteit Arjan Sterken gaf een beeld van de kenmarken van Nedersaksische volksverhaelen en pleitte veur meer onderzuuk, wiels Harrie Scholtmeijer, as taelkundige verbunnen an de Overiesselakedemie, ingong op een tal volksverhaelkundige aspekten in et Overiessels Woordeboek. Emeritus van de Radboud Universiteit Roeland van Hout gaf een taelsociologisch beeld van mit naeme Limborgs en Nedersaksisch. Hi’j leut ok zien hoe hi’j him taelbeleid veurstelde veur de kommende tied wat et Limborgs anbelangt, en hi’j wees ok op et te grote verschil in overhiedsteun veur et Limborgs in vergelieking mit et Fries. Pensioneerd taeldocent Henk Bloemhoff leut o.e. zien hoe d’r in taelkundig opzicht in et Nedersaksisch gien lettergrepen ‘inslikt’ wodden mar hoe onbeklemtoonde lettergrepen zoas in lopen, huzen een klinker missen en zonuumde assimilaosie ondergaon. Mar de schriefwieze blift voluut; dus gien Hoolt’n veur et dörp Holten mar Hoolten. Ok is et verschil in Nedersaksisch en Hollaans van et type hoes of huus – huis gien kwessie van verschoeven van ui naor uu en dan naor oe zoas in de media wel steld is, mar krek aandersomme. Aj’ wat an taelzorg en -promosie doen kan et eigenlik niet zonder aorig wat taelige aachtergrondkenns, zo was zien heufdstelling.

In de midden van et pergramme hul taelkundestudent Romy Dekker een interview mit Overiesselakedemie-veurzitter Annet Westerdijk. Et moet echt beter mit de regionaole omroepen wat betreft gebruuk van en et ommedaenken veur de regionaole tael. Ok Twentse taelpermoter Adrie Hemmink wodde bevraogd: zi’j verzorgt wekeliks een Twents kertiertien bi’j Radio 1Twente, mar ok in Twente kan meer en beter. Popelaire pergrammes bin neudig, mar taelinstituten as de Overiesselakedemie kun inhooldelike aachtergrond leveren, en doen dat uut de aord ok al waor et kan.

Veur een hiel biezundre ofsluting zorgde literetuurspecialist Henk Nijkeuter mit een kotte indrok van et kommende boek over en mit wark van de grote Drent uut et verleden dr. Jan Naarding. Et tal bezukers was een dikke dattig. Alle bi’jdregen zullen verschienen in Jaorboek Nedersaksisch 4. Ankem jaor september / oktober is et volgende symposium, diels in de vorm van een lustrumviering.

Omslag kommende publikaosie over en mit wark van Drents specialist Jan Naarding (1963-1963).