Een plek in de samenleving voor de Nedersaksische taal en cultuur

Met het spreken in je eigen streektaal kun je met bepaalde woorden en uitdrukkingen zoveel dingen tussen de regels door zeggen. Het voelt dicht bij je hart en schept bovendien een warme verbinding met diegene wie je spreekt. Onze provinciale taal- en cultuurorganisaties helpen je graag mee om meer over je eigen streektaal te leren. Zij zien het als hun missie en toegevoegde waarde de streektaal een plek te geven in het Nedersaksisch taalgebied.

Lezingen en cursussen

Wil je meer weten van de streekgeschiedenis, muziek, schrijvers, gedichten, tradities en gewoonten? Ze bieden diverse lezingen over de eigen streektaal en cultuur.

Nedersaksisch op scholen

Het leren van een Nedersaksische taal zorgt voor een grotere woordenschat bij kinderen. Ze leren eveneens van deze taal de cultuur kennen en kunnen gemakkelijker schakelen en beter analyseren door hun meertaligheid. De taal- en cultuurorganisaties werken samen met het onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO) en hebben verschillende lesprogramma’s in samenwerking ontwikkeld. Een aantal voorbeelden zijn het programma ‘Wiesneus’ voor het basisonderwijs en ‘Streektaal en -cultuur in de zorg’ voor studenten op het MBO. Momenteel wordt er gewerkt aan een overkoepelend aanbod van Nedersaksische lesprogramma’s in het gehele Nedersaksische taalgebied.