Partners Nedersaksisch

Het Nedersaksisch erfgoed zit in ons hart. Daarom zetten we er ons graag voor in om een nieuwe betekenis te geven en ervoor te zorgen dat het beschermd, benut en beleefd kan worden. Wij verbinden mensen en organisaties en staan voor een duurzame zorg van ons Nedersaksisch erfgoed. Platform Nedersaksisch is een initiatief van vijf taalinstituten die actief zijn in het Nedersaksisch taalgebied in Nederland. Dit zijn:

Centrum Groninger Taal en Cultuur – Groningen

As provinzioale steuninstellen is Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) hét loket veur immaterieel aarfgoud in de pervinzie Grunnen. Wie geven advies over immaterieel aarfgoud: de Grunneger toal en cultuur. t Onderzuik dat we, zoveul as meugelk soamen mit de Grunnegers doun noar toal, cultuur en geschiedenis van Grunnen presenteren we in virtuele en fysieke peblieksactiviteiten.

Wie binnen der veur elk dij interesseerd is in of zok bezigholdt mit t Grunneger immaterieel aarfgoud, veur inwoner en boetenstoander.  Wie binnen der veur de Grunneger soamenleven, veur jonk en old én veur Stad en ommelaand, veur elk dijinteresseerd is in de Grunneger toal en cultuur ook boeten onze pervinziegrup.

CGTC organiseert zoveul as meugelk in soamenwaarken mit organisoatsies in t veld peblieksactiviteiten rondom de Grunneger toal, cultuur en aarfgoud. Dink aan de Dag van de Grunneger Toal, de talkshow Moi Forum! Veur Mekoar en in soamenwaarken mit Erfgoedpartners t Grunneger Molenweekend en de Oktober Kindermoand. Wieder organiseren wie toalcursussen, lezingen, programmaonderdelen veur events, workshops en (toal)wedstrieden (zoas de Pervinzioale Schriefwedstried). Onderwies is n belangriek onderdail van onze kerntoaken. Veur t basisonderwies en voortgezet onderwies ontwikkelen wie spezioal lesmaterioal veur t Grunnegs as toal en cultuur.

n Belangriek speerpunt veur CGTC is digitalisering. In de ankomende joaren waarken we aan WoordWaark. Soamen mit de Grunnegers (en nait-Grunnegers) baauwen we n digitoale web-omgeven mit sproken en schreven toal en mit beeld en geluud, doaraan je joen kennis van joen Grunneger moudertoal kinnen biedroagen mor doar je ook Grunnegers leren kinnen. Toalonderzuikers binnen actief in t onderzuiken van de Grunneger toal deur middel van peblieksonderzuik en t ontwikkelen van spezioale apps as Van Old noar Jong en Stemmen van Grunnen. Ook is der n spezioale Sproaklab (n mobiele toalbus) ontwikkeld, bedould veur toalonderzuik op lokoatsie.

Veur meer informoatsie kiek op www.cgtc.nl en www.woordwaark.nl

 

 

Huus van de Taol – Drenthe

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die zuch inzet um het Drents an te fietern. Ok wil we geern verbinder wezen (én blieven) in samenwarkingen in Drenthe en in het Nedersaksisch taolgebied as het giet um taol en cultuur.

Oeze warkzaamheden bint te verdielen in een vieftal warkvelden:

  • Taolpromotie
  • Schrieverij
  • Meziek & teniel
  • Underwies
  • Wetenschap

Vanzölf doew activiteiten die de Drentse samenleving zien en ervaren lat wat veur slim weerdevol cultureel arfgoed wij hebt: de Drentse taol. Niet allén passieve beleving van de taol, maor ok actief metandoen heurt daorbij.

Taol is niet allén arfgoed, het Drents blef ok nog aal een communicatiemiddel dat deur umdebij 2/3 van de Drenten nog aal daogen gebroekt wordt. Nou het sentiment veur streektaolen goed is, biw ok drok doende um meertaoligheid in het underwies in de bienen te kriegen. Streektaol in het underwies zörgt veur een grote riekdom veur kinder. Meer taolen leren betiekent een groot veurdiel veur het latere leven: makkelijker aandere taolen leren, een groter analytisch denkvermogen, rapper schakeln kunnen tussen denkactiviteiten.

Met al oeze activiteiten wiw kinder, jongern, groten en senioren (vanneis) kennismaken laoten met oeze prachtige streektaol.

Huus van de Taol Raadhuisplein 1 9411 NB BEILEN info@huusvandetaol.nl | www.huusvandetaol.nl

Stichting Stellingwerver Schrieversronte – Friesland

De Stellingwarver Schrieversronte is et belangriekste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een biezundere regio in Zuudoost-Frieslaand (NL), daor de meensken vanoolds Stellingwarfs praoten. Et Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch dat praot wodt in de gemientes Oost-Stellingwerf en West-Stellingwerf, mar ok in de gemiente Stienwiekerlaand in Noordwest-Overiessel en de gemiente Westerveld in de preveensie Drenthe. Op De Smilde in de gemiente Midden-Drenthe wodt ok Stellingwarfs praot.

De Schrieversronte is los op deensdag tot en mit donderdag, van 9.00 tot 16.00 ure. Aj mailen info@stellingwarfs.nl of bellen 0516-451108 kun’ jim antwoord kriegen op vraogen over et Stellingwarfs. Op de websteden www.stellingwarfs.nl en www.stellingplus.nl en www.stellingia.nl kun’ jim van alles over et Stellingwarfs vienen.

Woj’ graeg vot-en-daolik weten wat een woord of uutdrokking uut et Stellingwarfs betekent? Klik dan ditte an: www.stellingplus.nl/wp-content/uploads/2010/10/woordenboek3.pdf

De Oaverieselakademie – Overijssel

Wiej bint de Oaverieselakademie. ’t Centrum veur de modersproake en strekkultuur in Oaveriesel. In Twente bint de leu kunnig met ’n naam Twentehoes. Veur de aandere Oaverieselse leu bint wiej de IJsselakademie.

Wiej bint n’n organisasie dee warkt op projektgroond. Zo doot wie projekte veur de leagere schole, zoas ’t oetgeaven van ’t streektaal tiedschrift De Wiesneus. Ok beed wiej ’n leerprogram an oaver ’n Tweede Wearldoorlog beneumd Expeditie Vriejheid. Wiej doot ok projekte veur aander publiek. Zo hoalt wiej oons gangs met de herdeanking van Bommen Beernd en ’t vergangene leaven van de Oostgängers. Ok pluust wiej van alns oet van de Twentse tekstielindustrie en van migranten in de Oaverieselse polletiek. Wiej geaft oonderricht oawer streektaal an vmbo-klasse en MBO’s. t Is eankeld n’n kleane greape. Wi’j d’r meer van wetten? Kiek ’s op oonze webstea.


Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers – Gelderland

‘t Arfgoodcentrum Achterhook en Liemers is in 2011 op-ericht en steet in Durkum (Doetinchem). Neet allene wodt er de archieven van acht Gelderse gemeenten beheerd, ok hef ’t centrum as doel um ’t cultureel arfgood van de Achterhook en Liemers in stand te hollen en te bevorderen. ’t ECAL hef ’n ongekende beeldcollectie, archieven vol historische en culturele vondsten en talloze buuke in huus en zelfs ’n eigen Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD). Streektaal is ’n belangriek onderdeel van de streekcultuur. ‘t ECAL bestrik de taalgebieden de Achterhook, de noordoost Veluwe (beide Nedersaksisch) en de Liemers (Nederfrankisch). Met projecten as de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, muzeekfestival Plat Gespöld, onderwiesproject Wiesneus, ’t Streektaalsymposium, workshops dialect en ’t Stimuleringsfonds Nedersaksisch wodt ’t sprekken van de streektaal ondersteund en e-stimuleerd. Meer wetten? www.ecal.nu