Met mekoar en veur mekoar

Door het Nedersaksisch te laden als een ‘nieuw weefsel’ in de regio van Groningen tot de Achterhoek is het een prachtig bindmiddel om samen in deze regio op bepaalde thema’s met elkaar de goede dingen te doen. Een kans om de regio vanuit deze verbinding sterker te maken en meer slagkracht te creëren richting Den Haag en Brussel. Thema’s waarop een gezamenlijk visie op ontwikkeld zou kunnen worden zijn:

  • samenwerking economische regio’s in noord en oost
  • klimaat en energie
  • woningopgave
  • infrastructuur