Werkconferentie Nedersaksisch 22 april 2022

De Werkconferentie Nedersaksisch wordt voor de eerste keer georganiseerd op vrijdag 22 april 2022 in Wolvega. De bijeenkomst ligt in het verlengde van het convenant Erkenning Nedersaksisch. Het ministerie van BZK en de regionale bestuurders van Noordoost Nederland hebben dit convenant Nedersaksisch in 2018 ondertekend waarin ze hebben afgesproken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal. Daarbij heeft de minister aangegeven: “Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen in de diverse regio’s: van Zwolle tot Doetinchem, de Stellingwerven tot Almelo”. Het Nedersaksisch wordt gesproken in de provincies Groningen, Drenthe, Gelderland, Overijssel en Fryslân met daarbij taalstreken zoals bijvoorbeeld Noordoost Veluwe, de Achterhoek en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf.

De werkconferentie wil een ‘inspiratiedag’ zijn voor de Nedersaksisch taal met specifieke aandacht voor de thema’s vernieuwing en verjonging. Het programma zal in de ochtend ruimte geven aan presentaties van diverse Nedersaksische programma’s. In de middag zijn er tal van workshops, een bijzonder panelgesprek. Binnenkort zullen wij een gedetailleerd programma van deze dag presenteren.

Graag nodigen wij je uit om te komen naar de Werkconferentie Nedersaksisch. Heb je affiniteit met het Nedersaksisch? Ben je actief bezig met het Nedersaksisch of zet je je in voor het gebruik van het Nedersaksisch. Doe je onderzoek naar het Nedersaksisch, maak je hier taalbeleid voor of ben je op een andere manier betrokken? Dan nodigen wij je graag uit om op vrijdag 22 april 2022 naar Wolvega te komen voor de Werkconferentie Nedersaksisch. Aanmelden voor deze dag kan via deze website.

Meld je hier aan