Stuur noe oew dialectverhaal of –gedicht in veurr Flonkergood 2022

Kadobuukske in ‘t teken van ‘Thuus’

In streektaalmaond maert wordt jaorlijks de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Boek ehollen. Ter gelegenheid daaorvan wordt ’t kadobuukske Flonkergood uut egeven. Dit mooie buukske steet vol met streektaalverhalen en krieg i-j cadeau as i-j  in de Waeke een boek in de streektaal of aover de streek anschaft in ’n Achterhooksen of Liemerse boekhandel. De kommende editie van Flonkergood hef as thema ‘Thuus’ met ekregen.

Thuus
Wi-j waren ’t af elopen jaor völle meer thuus dan aans. De één kon dat beter liejen dan de ander. Thuus is vake wel de plek waor of i-j oe good vuult en waor de mensen bunt waor of i-j ’t meeste van holt. ’t Kan ok ’n plek waen den i-j onmundig könt missen, of den i-j oe helemaol opniej eigen mot maken. Kortumme: ’n onderwerp waormet elk wel uut de vuute mot können!

Insturen
Iederene den een mooi verhaal of gedicht – natuulk in ‘t dialect – hef eschreven aover dit onderwerp, wordt van harte uut eneudigd um ’n biedrage in te zenden. De belangriekste veurwaarden waoran de inzending mot voldoen bunt:

 • Eschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten;
 • Elken deelnemmer mag maximaal dree verhalen/gedichten insturen;
 • Lengte van ‘n verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Langere teksten wordt neet in behandeling enommen;

Biedragen kunt tot uuterlijk 15 oktober 2021 als word-document en per e-mail worden in estuurd naor: info@ecal.nu.

Flonkergood
De beste verhalen wordt epubliceerd in Flonkergood. De afgelopen jaoren stonden der steeds zo’n twintig verhalen in ‘t kadobuukske. ‘n Antal auteurs wordt (indien dat weer meugelijk is) uut eneudigd um heur verhaal veur te dragen tiedens de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhookse en Liemerse boek’ in meert 2022.

De organisatie hopt weer op völle mooie, pakkende, persoonlijke of juust grappige verhalen. Dus schroom niet en stuur oe verhaal aover Thuus in!

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2022

 1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.
 2. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.
 3. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over het thema ‘Thuus’ van max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.
 4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd. Inzenden naar: info@ecal.nu
  Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 oktober 2021.
 6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht.
 7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.
 8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.Voor verdere informatie ku’j contact opnemmen met Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, telefoonnr. 0314 -78 70 78,  e-mail info@ecal.nu.