Streektaalconferentie SND op vrijdag 23 september in Brussel

‘Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering’

‘Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal?’ Die vraag staat centraal tijdens de Streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), op vrijdag 23 september in Brussel. Een keur aan sprekers zal zich vanuit verschillende invalshoeken buigen over dit actuele thema.

De jaarlijkse Streektaalconferentie van de SND strijkt dit jaar neer in deBuren (Leopoldstraat 6) in Brussel, en wordt mede-georganiseerd door Variaties vzw, Brusseleir! en de Nederlandse Taalunie. Via lezingen van en interviews met Vlaamse, Brusselse en Nederlandse beleidsmakers en taalkundigen wordt het thema vanuit verschillende perspectieven belicht. Waarom zijn sommige streektalen officieel erkend en andere niet? Hoeveel aandacht moeten onderwijs en media in tijden van migratie en schaalvergroting besteden aan streektaalondersteuning? En in welke mate is er in een meertalige stad als Brussel ruimte voor streektaalbeleid?

Sprekers

Onder andere gastsprekers Sven Gatz, Roeland van Hout, Kris Van de Poel, Reinhild Vandekerckhove, Jan Hautekiet, Geertje Slangen, Kristel Doreleijers, Mirjam Günther-van der Meij en Helder De Schutter zullen hun licht laten schijnen over die vragen. Poëtische intermezzo’s zijn er van Gertjie Bryssinck en Claude Lammens; de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Mars Moriau. (programma in bijlage).

Het wordt een dag over streektaalerkenning, spraakverwarring, meertalig Brussel, streektalen in het basisonderwijs en bij de VRT, en er wordt voorzichtig een blik vooruit in de tijd geworpen, over de toekomst van streektalenbeleid in Brussel, Vlaanderen en Nederland.

Deelnemen

Iedereen is welkom zich aan te melden voor deze dag. Deelname kost € 30 euro (incl. lunch, koffie en receptie), of € 10 (zonder lunch en receptie). Inschrijven kan via de website van de SND: www.nederlandsedialecten.nl (klik op ‘Streektaalconferentie’ en vervolgens op de link onder het programma). Hebt u een vraag of een opmerking? Mail dan gerust naar nederlandsedialecten@gmail.com.

Over de Stichting Nederlandse Dialecten

De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) is een overlegorgaan voor streektaalbeleid, waarin vooral streektaalbeleidsmakers en taalwetenschappers vertegenwoordigd zijn. Het hoofddoel van de SND is te streven naar een wetenschappelijk onderbouwd streektaalbeleid. De SND organiseert daartoe populariserend-wetenschappelijke en culturele evenementen, zoals de Dialectendag en de Streektaalconferentie, en verstrekt via publicaties en online kanalen informatie over de dialecten die in het Nederlandse taalgebied worden gesproken. De SND werd in 1990 opgericht als samenwerkingsverband tussen medewerkers van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen waar aan dialectonderzoek gedaan wordt.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SND-voorzitter Veronique De Tier (tel. +32 (0)478/657985) of Brusseleir!-directeur Geert Dehaes (tel. 32 (0)476966162).