Platform Nedersaksisch

We willen vanuit dit platform aanjager, inspirator en verbinder zijn om samen met jou het Nedersaksische gevoel binnen diverse maatschappelijke sectoren te laten bloeien. Binnen economie, toerisme, kunst en cultuur, onderwijs, maatschappij en samenleving en openbaar bestuur. Zo dragen we met elkaar bij aan een duurzaam behoud van het Nedersaksisch erfgoed in onze Nedersaksische regio.

We staan dan ook voor de volgende uitdagingen:

  • We stimuleren dat bewoners, bedrijven en instanties hun trots over het Nedersaksisch uitdragen
  • We leveren met elkaar een bijdrage aan het succes van Nedersaksische initiatieven
  • We verkennen of het Nedersaksisch ‘het weefsel’ zou kunnen zijn voor de nieuwe toekomst met betrekking tot gezamenlijke ambities in de regio

 

Wat hebben wij te bieden?

Dit platform is de plek voor inspiratie en aandacht voor het Nedersaksisch. Op deze manier hopen wij jou te inspireren en te stimuleren om de Nedersaksische identiteit uit te dragen vanuit jouw organisatie, initiatief of programma.

Hiervoor bieden we je graag de toolkit ‘Nedersaksisch leeft en verbindt’ aan met middelen om te gebruiken binnen jouw eigen communicatiemiddelen. Ook is dit platform de plek naar de provinciale taal- en cultuurorganisaties voor meer verdieping en kennis over de Nedersaksische taal in jouw eigen regio.