Oader op zuik noar Grunneger schriefsters

Oader, t online literair tiedschrift veur t Grunnegs, is op zuik noar vraauwlu dij in t Grunnegs schrieven. Op Oader.nl ploatst de redactie bestoande oet Tonko Ufkes, Hindry Schoonhoven en Christopher Bergmann voak biezundere verhoalen en gedichten in t Grunnegs. Opvallend is dat veuraal mannelke schrievers actief verhoalen en gedichten insturen. “n Tiedje leden het de Oader redactie n oproup doan noar vraauwlu dij in t Grunnegs schrieven. Wie vroagen heur om heur waark ook noar Oader te sturen. Vanzulf binnen we aaltied blied mit teksten van mannen, mor t zol mooi wezen om t percentage vraauwleke schrievers wat op te krikken. De reaksie op eerste oproup was traauwens nait slecht: der kwam hail wat binnen en der binnen inmiddels verschaaiden inzendens publiceerd.”

Meneer Jansen
Lest publiceerde Oader t eerste laange verhoal schreven deur n Grunneger vraauwleke schriever. Ingeborg Nienhuis stuurde heur verhoal Meneer Jansen op noar de redactie. t Verhoal is hier te lezen. Ingeborg Nienhuis (Zoutkamp, 1981) van platform t Greunenkriek studeerde Nederlands en journalistiek. Verhoalen van heur verschenen in Nederlandse bloumlezens en in verschaaiden streektoaltiedschriften. Heur Grunnegstoalege romandebuut Schoem of De Voarende Zoltkamper (t Grunneger Bouk, 2020) wör nomineerd veur t Beste Groninger Boek. In 2021 verschient heur Nederlandse romandebuut Randfiguren.

Herhoalde oproup
t Biezundere verhoal Meneer Jansen schreven deur Ingeborg Nienhuis is n mooie aanlaaiden veur de Oader redactie om nog n moal n oproup te doun: as je n vraauw binnen en je schrieven in t Grunnegs: stop dien gedichten of verhoalen nait in n loa, mor stuur ze noar tiedschriftoader@gmail.com. En veur de mannelke schrievers: blief veuraal schiere verhoalen en gedichten schrieven en insturen!

Oader.nl is tot stand komen deur financiële steun van CGTC (voorheen Huis van de Groninger Cultuur) en stichting Krödde.

 

Ingeborg Nienhuis