Nedersaksisch op je diploma? Dat kan!


Op de Landelijke Studiedag Nedersaksisch van Levende Talen Nedersaksisch presenteerde voorzitter Willemijn Zwart de wettelijke mogelijkheden voor Nedersaksisch als doel- en voertaal in het onderwijs in Nederland. “Destijds merkte ik op dat in het Inrichtingsbesluit voor het vmbo de mogelijkheid Nedersakisch als vak in de vrije ruimte aan te bieden ontbrak, maar dat blijkt gelukkig onjuist,” aldus Zwart. “Nu hebben we vanuit het Ministerie van Onderwijs begrepen dat óók op het vmbo het bevoegd gezag deze keuze mag maken. Dus vmbo-scholen: zet die stap!”

Vrije deel
Naast het gemeenschappelijk deel (met vakken als Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding) en het profieldeel (met verplichte vakken in het profiel en profielkeuzevakken) heeft elke leerling ook een vrij deel. Daarin kunnen leerlingen kiezen uit het brede aanbod van de school: een vak van een ander profiel bijvoorbeeld, óf, bijvoorbeeld, het vak Nedersaksisch.

Juridische basis
Naast de Artikel 26b7.d en 26c.7d van het Inrichtingsbesluit WVO stelt dat het vrije deel van elk profiel in het gymnasium, het atheneum en de havo kan omvatten: “door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en andere programma-onderdelen.” Daarmee zou het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap ervoor kunnen kiezen Nedersaksisch als vak in het vrije deel van havo en vwo aan te bieden. Die notie komt overeen met artikel 10b7.c, waarin eveneens staat dat het vrije deel door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en programma-onderdelen mag bevatten.

Aan de slag?
Wil jij op jouw school graag dat leerlingen in de bovenbouw het vak Nedersaksisch kunnen kiezen? Neem dan contact op met Levende Talen Nedersaksisch (nedersaksisch@levendetalen.nl), en samen met jou werken we een gedegen voorstel uit, voor het bevoegd gezag op jouw school. Wie weet is jouw school dan straks de eerste school in Nederland waar Nedersaksisch als vak op het diploma verschijnt!