Noaberschap in de 21e eeuw

De afgelopen jaren zien we een opleving van het Nedersaksische gevoel. Dit wordt versterkt door het feit dat de wereld opeens stil staat vanwege de coronacrisis. Mensen zijn zich meer bewust van hun cultuur en tradities, hun afkomst en identiteit. De Nedersaksische cultuur creëert gezamenlijke trots, ongeacht waar we vandaan komen; trots op onze mentaliteit, op ons landschap, op het omkijken naar elkaar. Of je nu een Drent of Achterhoeker bent, de Nedersaksische cultuur verbindt ons over de grenzen van provincies en landen heen. En deze denkwijze gaat over identiteit, een soort ‘grenzeloosheid’, over een nieuwe houding, rol en gedrag, samen op zoek naar het ‘het weefsel van een Nieuwe Wij’. Het ‘weefsel’ wat heel goed het Nedersaksisch zou kunnen zijn.

Laten we samen het Nedersaksische gevoel koesteren, omarmen en uitdragen door:

  • te laten zien dat het leeft
  • te ervaren dat het verbindt
  • en te verkennen hoe we het Nedersaksisch naoberschap in de 21e eeuw kunnen benutten

om samen de Nedersaksische cultuur een eigentijdse plek te geven binnen de samenleving in het Nedersaksisch taalgebied.

Platform Nedersaksisch

We willen vanuit dit platform aanjager, inspirator en verbinder zijn om samen met jou het Nedersaksische gevoel binnen diverse maatschappelijke sectoren te laten bloeien. Binnen economie, toerisme, kunst en cultuur, onderwijs, maatschappij en samenleving en openbaar bestuur. Zo dragen we met elkaar bij aan een duurzaam behoud van het Nedersaksisch erfgoed in onze Nedersaksische regio.