Tijdens een werkbezoek aan de Vereniging van Drentse Gemeenten kreeg minister Hanke Bruins Slot gisteren bij het Huus van de Taol een stoomcursus Drentse taal. In sneltreinvaart leerde ze over de achtergronden van het Drents en waarom je in Drenthe gerust een neefje dood mag slaan. Voorafgaande aan haar bezoek aan het Huus van de Taol is de minister in gesprek gegaan met bestuurders uit Drenthe over de samenwerking tussen de overheden in Drenthe.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevordert de instandhouding van erkende talen waaronder het Nedersaksisch, waar het Drents toe behoort. In Drenthe is het Huus van Taol opgericht om hier uitvoering aan te geven. Tijdens het werkbezoek liet de minister zich informeren over wat het Huus van de Taol doet en hoe ze dat doen. Om haar de Drentse taal ook te laten ervaren werd haar een stoomcursus aangeboden.

Voorafgaande aan haar bezoek aan het Huus van de Taol ging minister Hanke Bruins Slot in gesprek met verschillende bestuurders uit Drenthe over regionale samenwerking. De Vereniging Drentse gemeenten, de Provincie Drenthe en de vier in Drenthe actieve waterschappen lieten door de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksbureau Berenschot een onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van hun samenwerkingen. Dit onderzoek werd medegefinancierd door het ministerie van Binnenlands Zaken. Er werd gesproken over de uitkomsten van het onderzoek en over het vervolg daarop.

Het onderzoek liet zien dat de overheden in Drenthe veel samenwerken. Dat doen ze in allerlei verschillende samenstellingen. Overheden kennen elkaar goed, de bestuurlijke lijntjes zijn kort en de schaal van Drenthe kan worden gezien als ideale basis voor samenwerking. Echter, ondanks de hoeveelheid samenwerking ontbreekt er een regionale strategische visie. De Drentse overheden gaan met deze aanbeveling aan de slag. Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevraagd hierin te ondersteunen.