Huus van de Taol organiseert 3 webinars

Lekker een uurtie in je hoespak achter de computer, intied het Huus van de Taol je bijprat over het Drents!

Umdat streektaolorganisatie Huus van de Taol op 1 meert 15 keersies oetblaozen mug duurt dit jaor de Meertmaond – Streektaolmaond dubbel zo lang! Nao het succes van de eerste webinars in meert 2021 organiseert de streektaolorganisatie der ok dit jaor een koppel

Woensdag 30 meert – Drentse schrieverij vanof de 19e eeuw

As vervolg op het webinar De vrogge Drentse schrieverij vertelt Drents literatuurhistoricus Henk Nijkeuter je nou alles over de schrieverij vanof de 19e eeuw. Wie bint nou feitelijk die schrievers? Waor schreven of schrieft ze over? En waorum doet ze dat in het Drents?

Woensdag 6 april – Streektaol in de zörg

Wat bint de positieve effecten van het praoten van streektaol in de zörg? Renate Snoeijing giet in gesprek met streektaolconsulent Albert Bartelds van de Ijsselacademie. Bartelds gef in Overiessel al jaoren cursussen Streektaal in de zorg en kan alles vertellen over het belang dervan.

Woensdag 13 april – De Drentse spelling in vogelvlucht

Het Drents hef sinds 1987 een eigen, deur de previncie erkende spelling. Het is naor eigen zeggen een leidraod veur het schrieven van de streektaol. Maor hoe doej dat dan? Arja Olthof en Amber Tieck vertelt in vogelvlucht over het toepassen van de Drentse spelling en hoe die spelling ontstaon is.

Dielname is gratis. Anmelden veurof is wal neudig, zodaj een toegangslink kriegen kunt. Anmelden kan via de website.

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers groots op bint en die de niet-gebroekers wardeert.