In het neie seizoen 2023-2024 gaot het Huus van de Taol en de Theaterschuur Linde de
samenwarking an um een kweekplaots van mooie verhalen en gedichten te maken! Veur elkenien
die der schik an hef um zölf te schrieven of die plannen hef um dat te gaon doen, maor niet zo goed
wet waor te begunnen.

Op twee zaoterdagen (14 oktober en 13 jannewaori) bint er in de Theaterschuur Schrieversdagen.
Schrievers, geïnteresseerden en/of leergierige schrievers kriegt dan de meugelijkheid um te praoten
over heur wark, neie technieken oet te preberen en met mekaar van gedachten te wisseln over
plannen en ideeën. Op dizze zaoterdagen zal het plezier in schrieven veuropstaon, maor het is wal de
bedoeling der ok wat van op te steken en nao ofloop met een voldaon gevuul en neie inspiratie op
hoes an te gaon.

De begeleiding van de Schrieversdagen is in haanden van Baukje Bloemert, die tot heur pensionering
redacteur was bij oetgeverij Het Drentse Boek. De voertaolen op dizze dagen bint Drents en
Nederlaands; het is um het even in welke taol schrievers schrieven wilt.
Opgeven veur de Schrieversdagen kan via huusvandetaol.nl/schrieversdagen. Kosten bint in totaal €
20,- per persoon veur beide dagen. Daor kriej dan ok koffie/thee en lunch veur.

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol
te laoten wezen waor de gebroekers wies met bint en die de niet-gebroekers waardeert.
Theaterschuur Linde is een initiatief van schrievers Marga Kool en Jan Veenstra. Met de
theaterschuur wilt ze heur umgeving een kleinschalige, toegankelijke en betiekenisvolle stee bieden
um te genieten van cultuur, natuur en landschap.