De gemiente Midden-Drenthe is op zuuk naor een neie burgemister. En umdat ze het slim belangriek vindt dat die de Drentse taol, cultuur en identiteit waardeert, hebt ze de profielschets ok in het Drents oetbracht (Pdf-download):

Profielschets burgemeester Drents


Vacature burgemeester Midden-Drenthe

In de gemeente Midden-Drenthe is een vacature voor het ambt van burgemeester. De gemeenteraad heeft het profiel van de nieuwe burgemeester vastgesteld op 19 januari 2023. De procedure voor een door de kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 4 september.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De brief moet vóór 10 februari bij de commissaris binnen zijn.

Sollicitaties moeten vergezeld gaan van een motivatiebrief en een cv (bij voorkeur met recente pasfoto).

Per voorkeur worden de brieven verstuurd naar het volgende e-mailadres: burgemeesterszaken@drenthe.nl

Sollicitatiebrieven kunnen ook per post gestuurd worden naar:

De commissaris van de Koning in de provincie Drenthe
Mevrouw J. Klijnsma
t.a.v. de Kabinetschef
Postbus 122
|9400 AC Assen

Onder vermelding van burgemeestersvacature Midden-Drenthe. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Meer informatie kijk op de website van de provincie Drenthe.