Et liek in de Lende – de eerste Stellingwarver thriller van Johan Veenstra

Ni´jhooltpae – In mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae is vri’jdagaovend 9 juli et ni’je boek van Johan Veenstra prissenteerd: de literaire thriller Et liek in de Lende. Et was een mooie feestelike aovend. Johan Veenstra las veur uut zien ni´je boek, Harmen Houtman las een peer gedichten veur veur Johan en de meziek wodde verzorgd deur Karst Berkenbosch en Mark Verbeek. Zij zongen Stellingwarver lieties, mar ok een peer Fraanse nummers van Jacques Brel waor Johan Veenstra fan van is. Et eerste exemplaor van et boek wodde anbeuden an Akkie Zeilstra (zie foto), de winner van de JohanVeenstra-kwis die maekt was deur Abel Darwinkel, sund jannewaori de ni’je direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte.

Et boek is te koop in alle goeie boekwinkels, bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, tiedens de sutelaktie, en bi’j de schriever, thuus in Ni’jhooltpae. Tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop signeert Veenstra praktisch elke dag zien ni’je boek in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte.

Et boek telt 256 bladzieden en et komt in een oplaoge van 1000 exemplaoren uut in een had kaft. Opmaek en omslagontwarp bin maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et wodt drokt bi’j Printbase b.v. in Suntjehannesge. De verkooppries is 15,95 euro. Dat is veur zoe’n dik boek in een had kaft mit leeslint een slieterspriesien!

Johan Veenstra het mit Et liek in de Lende de aldereerste literaire thriller in et Stellingwarfs schreven. Et is een slim spannend boek wodden. Ie willen et verhael et liefste in iene goeze uutlezen en dat heurt vanzels ok zo mit een thriller! Johan Veenstra vertelt in et boek in wezen twie verhaelen die mit mekeer te maeken hebben en an et aende van et boek saemenkommen.

Johan Veenstra – Et liek in de Lende. Literaire thriller. ISBN: 9789064662034

Stellingwarver Schrieversronte. SSR 187

Te bestellen via info@stellingwarfs.nl Prijs € 15,95

Bezorging in de gemeentes Oost- en Weststellingwerf zonder extra kosten.