Het zummernummer van het Drents letterkundig tiedschrift Roet komp as bezundere oetgave. Met as titel ‘Nedersaksisch oet d’Achterhoek’ is een extra dik themanummer maakt, dat grotendiels met literair wark van schrievers oet d’Achterhoek vuld is. Veur de totstandkomming van dizze oetgave is met schriever Hans Mellendijk samenwarkt. Hij is dizze maol gastredacteur. Aj meer over zien achtergrond weten wilt, in Roet stiet ok een interview met hum.

Bij het benadern van schrievers veur dizze Roet hef Hans Mellenkamp keken naor leeftied, verdieling man-vrouw en naor spreiding in het gebied. ‘Van Twente tut Liemers, van Iessel tut an Nederlands-Duutse grens. Allemaole waarn ze enthousiast.’

De redactie van Roet, bestaonde oet Lukas Koops, Jan Harbers, Ton Peters en Sacha Landkroon, is van plan um in 2023 ok nog een Stellingwarver themanummer van Roet oet te brengen. Dan bint alle varianten van het Nedersaksisch west. Want een Grönneger en Overiesselse Roet bint al eerder maakt.

Het themanummer is vanof nou te bestellen op de website van het Huus van de Taol: https://www.huusvandetaol.nl/product-categorie/tiedschriften/