De meertmaond is lös

Met de overhandiging van de eerste Wiesneus is de Meertmaond-Streektaolmaond oftrapt

Assen – Op de OBS Theo Thijssen in Assen is op woensdag 2 meert de Meertmaond-Streektaolmaond 2022 lösdaon met de overhandiging van Drentstaolig tiedschrift Wiesneus an schoeldirectrice Sandy Sibbald en de kinder oet groep 3.

Streektaolambassadeur Hennie Enting oet de gemiente Assen en streektaolfunctionaris Amber Tieck waren op bezuuk bij groep 3 van OBS Theo Thijssen um de Wiesneus met het thema Dreumen an de directie en kinder te prissenteren. Streektaolambassadeur Hennie Enting begunde het veurleesmoment met een praotie in de klas over Drents en meertaoligheid. Meerdere kinder bleken in hoes naost het Nederlands nóg een taol te praoten, waorunder Drents. Nao dizze körte inleiding weur het eerste exemplaar van de Wiesneus deur Hennie Enting an de schoeldirectrice oetlangd. Van het jaorlijkse Drentse tiedschrift Wiesneus wordt dit jaor 30.000 stuks deur de provincie rondbracht.

Het verhaol ‘De Boom’ oet de Wiesneus weur deur streektaolfunctionaris Amber Tieck an de groep veurlezen. De kinder luusterden vol andacht en waren gloepends enthousiast over het veurleesmoment. Nao het veurlezen kregen zij allemaol heur eigen exemplaar van de Wiesneus oetdield. In de van kleurige en fantasierieke tiekenings veurziene verhaolen, gedichten, puzzels, liedties en creatieve opdrachten in de Wiesneus stun dizze maol het thema Dreumen in het middelpunt. Speciaal veur dit thema bint er op de bijbeheurende website Wiesneus.nl veur kinder van verschillende leeftieden nog anvullende online spellegies toevoegd.

Umreden dat op niet alle schoelen Drentse veurlezers langskommen kunt, bint veurleesfilmpies op Wiesneus.nl zet. In dizze veurleesfilmpies wordt verhaolen en gedichten oet de Wiesneus deur jonge Drenten veurlezen.

Niet allén in Drenthe wordt de Wiesneus dizze Meertmaond-Streektaolmaond verspreid; meer as 55.000 basisschoelkinder in Grunning, Drenthe, Overiessel en de Achterhoek kriegt een Wiesneus in de eigen Nedersaksische variant in de haanden.

In de Meertmaond-Streektaolmaond wordt de Wiesneus op veul basisschoelen oetlangd en leest op een koppel basisschoelen vrijwilligers van het Huus van de Taol veur. Alle verhaolen, liedties en anvullende opdrachies staot op www.wiesneus.nl.