Joop Hekkelman en Marije Stomps met ECAL logo

dinsdag 7 september 2021

Lezing Streektaal: springlaevend. Idioom van het platteland

Dinsdag 7 september 2021

Streektaalschriever Joop Hekkelman en ECAL streektaalfunctionaris Marije Stomps nemt oe met in de wereld van ’t dialect, zoas dizzen wordt esprokken in ’n Achterhook. ’t Platteland en boerenlaeven steet daorbie centraal. Mooie boerentermen, uutspraken en gebruuken komt an de orde, maor ok hoe of i-j bepaalde klanken noe toch precies uut mot sprekken.

De bi-jeenkomst wordt beslotten met ’n interactieve vraogenronde. Iederene dee disse middag iets hef opestokken aover streektaal, is ’n winnaar!

Meer weten? Klik hier!